• Exemple duna cinta transportadora

Exemple d´una cinta transportadora de malla a tracció per engranatges

Permet el seu desmuntatge ràpid per netejar

0