Manteniment

Manteniment

Plantegem realitzar el manteniment a la fàbrica del client de manera continuada a partir d ‘un calendari, per tal de preveure i evitar possibles reparacions.

En cas que la gravetat de l’averia ho requereixi, ens desplacem amb urgència a les instal·lacions del client per tal de solventar el problema amb el mínim temps possible, reduint així el temps d’aturada de la seva producció.

Manteniment
Manteniment