Mecanizació

Realitzem la mecanització de peces procedents del manteniment realitzat o peces aportades al taller per els nostres clients. També mecanitzem sèries.

Mecanización
Mecanización

A l’Àrea de Mecanització comptem amb:

Nou torns Horitzontals
• Tres unitats tenen visualitzador
• Un semiautomàtic
• Dos unitats CNC
• La distància entre punts va des de 750mm fins a 4000mm
• Diàmetre màxim a tornejar: sobre bancada 920mm; sobre carro transversal 710mm; en l’escot 1220m
• Longitud màxima a tornejar en l’escot 350mm

Sis fresadores
• Tres unitats tenen visualitzador
• Tres unitats CNC
• Les taules de treball van des dels 1100×350 a 2160x700mm
• La vertical dels 500 a 1000mm

Un trepant radial
• Base 900x1600mm
• Ràdio braç 1775 mm
• Desplaçament longitudinal 1300mm
• Desplaçament vertical 1100mm
• Recorregut útil 325mm

Dos trepants de columna
• Base màxima 500mm x 900mm
• Distància màxima de l’exterior de la columna al centre de la broca 390mm
• Alçada màxima de la peça sobre la taula 550mm

 

Una regatejadora

Sis ponts de grua
• Tres ponts grues lleugers per mecanització i muntatge amb càrreg ade 500kg
• Dos ponts grua per a càrrega de 2Tm per torns i muntatges
• Un pont grua per a càrrega de 6Tm, per a muntatge, càrrega i descàrrega

Dues premses
• Una premsa manual màx. 60Tm
• Una premsa ambimotor màx. 200Tm

Dues serres
• Una serra cinta semiautomàtica capacitat de tall màx 90º 270mm
• Una serra cinta alternativa hidràulica capacitat de tall màx 90º 160mm