Montatge

Disposem al taller d’una superfície per a muntatge d’aprox 1000m2 amb una alçada màxima de 8m i un pont grua de 6Tm.

Montatge

Així podem atendre les necessitats dels nostres clients.