Magatzem

Disposem d'un ampli estoc de barres i perfils de diferents materials, com ara acers, acers d'alta resistència, bronze, alumini, acers inoxidables, ferro colat, llautons i plàstics tècnics.